ملتقى الاستثمار السياحي
 

Syria in a Glance

Syria the new destination for tourism investment Home Page

النسخة العربية

 For Inquiries please contact to:
 

  Syria tourism investment   High Council of Tourism
      2002 Decisions
           
  • 14
  •         
  • 17
  •         
  • 20
  •         
  • 22
      2003 Decisions
           
  • 27
  •         
  • 34
  •         
  • 775
      2005 Decisions    2006 Decisions    2007 Decisions
           
  • 186
  •         
  • 187
  •         
  • 189
  •         
  • 192
  •         
  • 194
  •         
  • 200
  •         
  • 208
      2008 Decisions    2009 Decisions     2010 Decisions of High councel of Tourism    before 2002
       before 2002 Decisions
            
   • 198
   •         
   • 201
   •         
   • 256
   •         
   • 272
   •         
   • 344
   •         
   • 387
   •         
   • 398
   •         
   • 593
     Minister Dicisions
          2010 Decisions
       Other Sides Decisions
        president decisions          2010 Decisions

       private-jets.co.uk